top of page

MARKA YÖNETİMİ

Güçlü Fikirlerden Lider Markalar Doğar

​Markanın Karakteri, imajı ve konumu için çalışıyoruz. Biliyoruz ki, başarının en önemli unsuru markanın topluma bırakmış olduğu karakter, imaj ve konumdur. 

​* Marka Check-Up Hizmeti
* Pazarlama Planı
* İletişim Stratejilerinin Oluşturulması
* Marka Değerleri
* Marka Pozisyonlaması
* Marka Mimarisi
* Marka Performans Yönetimi
* Marka Değerleri
* Marka Algı Yönetimi
* Kullanıcı Etkileşimleri

* Marka Saadeti
* Marka Kurumsal Çağrışımları
* Marka Pr Hizmetleri
* Yazılı Görsel Medya Planı
* Reklam Yönetimi

bottom of page